User Information

X SL NAME MOBILE USERNAME PASSWORD TYPE STATUS EDIT
15 PRASANTA MONDAL 9433388070 prasanta123 XXXXXXXXX OPERATOR UNBLOCKED
14 SUBHADIP DAS 9932450578 subhasima XXXXXXXXX OPERATOR UNBLOCKED
13 DILIP BERA 9733812251 dilip bera XXXXXXXXX ADMIN UNBLOCKED
10 BHARAT CHANDRA SINGHA 9733625572 bharat chandra singha XXXXXXXXX OPERATOR UNBLOCKED
9 KSSHS2 9434564776 ksshs2 XXXXXXXXX OPERATOR UNBLOCKED
8 KSSHS1 9434564776 ksshs1 XXXXXXXXX OPERATOR UNBLOCKED
6 KISHOR DAS 9932482266 kishor das XXXXXXXXX OPERATOR UNBLOCKED
5 KSSHS 9434564776 ksshs XXXXXXXXX ADMIN UNBLOCKED

DEVELOPED BY :  | HELP : +919002561401 / +917872547132 | SDMIS[H.S.] ™